Reference psychologické poradny

linka
Centrum duševního zdraví Brno v roce 1993 založili a provozují manželé Vodrážkovi jako soukromou kineziologickou, psychologickou a pedagogickou poradnu.

Dr. Mgr. Roman Vodrážka, CSc.

psycholog, absolvent interní vědecké výchovy v oboru psychologie na Filozofické fakultě University Komenského v Bratislavě. Do roku 1993 pracoval jako odborný asistent Katedry psychologie Vojenské akademie v Brně. Při zaměstnání působil jako externí pracovník v psychologických poradnách v Bratislavě a Brně. Kromě pedagogické práce se věnoval i vědecko-výzkumné činnnosti a vydal několik odborných statí, zejména v oblasti duševního zdraví a psychologického poradenství, referoval na několika psychologických sjezdech, mezinárodních konferencích i odborných seminářích. Je spoluautorem závěrečné zprávy grantové úlohy Ministerstva školství SR, je autorem vysokoškolských skript a jedné stručné monografie, přeložil a adaptoval několik anglických verzí psychologických testů pro české uživatele, které vydala Psychodiagnostika Bratislava. Absolvent psychoterapeutického výcviku Person Centred Approach, výcviku v kineziologii One Brain a dalších specializačních kurzů. Člen European Association of Counselling a spolupracovník a konzultant americko - britské společnosti Personal Performance Consultants v oblasti psychologického pradenství v České republice. Registrováno na ŽÚ MMB, IČ 60363193, IČ provozovny 1005338850.

PaedDr. Hana Vodrážková

pedagog, absolventka Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Pracovala nejprve na základní škole, kde se podrobně seznámila s problematikou dětí s výchovnými a výukovými problémy. Po kompletním absolvování specializačních kurzů kineziologie One Brain začala pracovat jako externí poradce v brněnských Střediscích výchovné péče, tj. zařízeních, která se zabývají pomocí problémovým dětem a mládeží. Věnuje se přednáškové a publikační činnnosti, vede semináře pro učitele a kurzy pro rodiče a děti. Je členkou České společnosti pro rozvoj osobnosti. Registrováno na ŽÚ MMB, IČ 65862244, IČ provozovny 1005338850.
Přečtěte si o naší publikační činnosti a o tom, jak naši práci vnímají jiní na základě osobních zkušeností s námi v Centru duševního zdraví Brno:

Reference v TV

linka
  • Reportáž magazínu "O ZDRAVÍ" České televize o kineziologii One Brain s dr. Hanou Vodrážkovou, říjen 1997
  • Reportáž magazínu "O ZDRAVÍ" České televize o hypnoterapii s dr. Romanem Vodrážkou, září 1997
  • Reportáž magazínu "KLEKÁNICE" České televize o jasnovidectví a předpovídání budoucnosti s dr. Romanem Vodrážkou, prosinec 1998
  • Reportáž magazínu "PRVNÍ POMOC" České televize o alkoholismu a jeho léčbě s dr. Romanem Vodrážkou, leden 2000

Reference v časopisech

linka
  • Mgr. Jana Strýčková: Kineziologie u nás (rozhovor s dr. Hanou Vodrážkovou) In: Vitalita, časopis pro zdravý život celé rodiny, 11/97, s.28.
  • Roman Vodrážka: Odhalíme tajemství snů? In: Regenerace, č.3/1997.
  • Reportáž magazínu "KLEKÁNICE" České televize o jasnovidectví a předpovídání budoucnosti s dr. Romanem Vodrážkou, prosinec 1998
  • PaedDr.Hana Vodrážková: Kineziologie - metoda nového tisíciletí. In: FIT PRO ŽIVOT, časopis zdraví, zdatnosti a půvabu, číslo 12/2000, s.50 - 51. http://www.fitprozivot.cz

Reference v knize

linka
reference
Peter Albright: Alternativní terapie. Rebo Prod., 1998; Byli jsme velmi poctěni tím, že nás autor této knihy, věhlasný Peter Albright, M.D., předseda Americké společnosti holistické medicíny, známý autor a poradce v oblasti alternativní medicíny uvedl na seznamu doporučených a profesionálních terapeutů. Děkujeme.

Z našich vzdělávacích kurzů

linka
"Ze semináře jsem byla naprosto nadšená, protože vše, co bylo řečeno a naučeno, později můžu každý den využít a hlavně celý seminář byl zaměřen na praktické věci, ne na teoretické, takže mě výjimečně nebolela ruka od psaní :) A cítím obrovskou změnu, tento seminář mi toho dal nejvíc ze všeho, co jsem kdy zkusila." Studentka Kapky rosy (17 let)
"Na kurzu Merkaba jsem se cítila moc příjemně a ten pocit pořád přetrvává, aktivace Merkaby mi do života vnesla nové osvěžení a nadšení. Děkuji za skvělý zážitek, který mi pomáhá každý den k tomu nádhernému mystickému spojení."
linka