Podstata kineziologie

linka
Metoda kineziologie je zřejmě "nejelegantnější" metodou, jak odhalit a léčit konflikty z minulosti. Jedná se o samostatnou, nezávislou metodu. Východiska kineziologie:
 1. Každé tělesné a psychické problémy mají svůj původ v nevědomí, a to buď částečně nebo úplně, kde jsou uloženy všechny vzpomínky z dětství. Jedná-li se o vzpomínky konfliktní a schopné vyvolat onemocnění, označujeme je jako blokované duševní konflikty.
 2. Každý člověk má mnoho takových blokovaných konfliktů. Obsah konfliktu později určuje místo a druh potíží, zatímco závažnost traumatu a doba jeho vzniku v životě pacienta určují závažnost těchto potíží.
 3. Mezi okamžikem vzniku traumatu a začátkem potíží mohou uplynout léta nebo desetiletí.
 4. K odstranění potíží dochází, jestliže:
  • si klient vzpomene na obsah konfliktu
  • se konflikt vyváže neurofyziologickou cestou z nervového systému
  • dojde k vymazání omezujících dogmat, která byla přijata za vlastní v době vzniku traumatu
 5. Obsah konfliktu byl "zatlačen" do nevědomí. Rozpomenout si na něj lze pouze pomocí terapeutické práce s nevědomím. Z tohoto důvodu mají metody, které nepracují s nevědomím jen malé vyhlídky na úspěch.
 6. Způsob testování svalů využívaný v kineziologii je vhodný způsob, jak získat z nevědomí feedback (biologickou zpětnou vazbu).
 7. Všechny tělesné i duševní problémy jsou v podstatě léčitelné. Klíč i zodpovědnost za odstranění potíží se nacházejí v pacientově nevědomí.

Rozcestník kineziologie

linka
kineziologie podstata technika aft

Kineziologie - podstata

Technika AFT

vyuziti kineziologie kazuistiky

Využití kineziologie

Typické případy z praxe

techniky kineziologie hypnoza

Techniky, literatura

Hypnóza

Přihlašte se na vzdělávací kurz

linka
Aktuální termíny nejsou zatim stanoveny