Techniky kineziologie, literatura

linka

Kineziologie obsahuje mimo jiné řadu jednoduchých cviků , pomocí kterých lze rychle zvýšit školní výkon vašich dětí a žáků, zlepšit svůj vlastní intelektuální výkon a utlumit některé poruchy.
U ilustrací naleznete stručné popisy jednotlivých cviků s uvedením jejich přínosů. V naší přednáškové činnnosti se snažíme seznamovat s těmito technikami i učitele a snažíme se s nimi spolupracovat při jejich každodenním používání ve škole. (Mimochodem - do naší poradny dochází také několik klientů s dětmi ze sousedního Rakouska a velká většina z nich tyto základní cviky ovládá, protože je děti se svými učiteli pravidelně cvičí na začátku vyučování a před důležitými písemkami a diktáty. Podobně i učitelé, kteří absolvovali náš přednáškový blok, s úspěchem využívají těchto korekcí ke zlepšení prospěchu a zvýšení výkonu svých žáků.)
Cvičení proti přetížení
Použití: Technika určená k rychlému duševnímu uvolnění v zátěžové situaci, při únavě, oslabení, snížené vůli, nechuti do učení nebo do práce. Popis cviku: Cvik má 3 kroky:
techniky
1. Palcem a prsteníčkem s ukazováčkem lehce masírovat důlky pod klíčními kostmi a druhou ruku mít položenou dlaní na pupíku, po chvíli ruce vystřídat a pokračovat

Rozcestník kineziologie

linka
kineziologie podstata technika aft

Kineziologie - podstata

Technika AFT

vyuziti kineziologie kazuistiky

Využití kineziologie

Typické případy z praxe

techniky kineziologie hypnoza

Techniky, literatura

Hypnóza

Přihlašte se na vzdělávací kurz

linka
Aktuální termíny nejsou zatim stanoveny
linka
techniky
2. položením jedné ruky na pupík a druhou ruku na ústa tak, že palec leží pod ústy a ukazováček nad nimi a lehce se masírovat, pak obě ruce vystřídat a pokračovat
3. položením jedné ruky na pupík a ukazováčkem a prostředníčkem na druhé ruce se masírovat na kostrči, pak obě ruce vystřídat
Cookova metoda
Použití: Zklidňující technika vedoucí ke zvýšení koncetrace, snížení hyperaktivity, neklidu a nervozity. Popis cviku: Cvik má 2 kroky:
techniky
1. V sedě přehodit nohu přes nohu, dlaní jedné ruky držet shora kotník a druhou rukou uchopit prsty na stejné noze, asi 1 minutu zhluboka dýchat a pokračovat
2. dát nohy vedle sebe a spojit prsty obou rukou na několik vteřin
Křížové programování
Použití: Technika umožňující zesouladění obou mozkových hemisfér, která následně vede ke zlepšení koordinace pravé a levé poloviny těla. Tímto zvyšuje soustředění, zlepšuje myšlení a sebeovládání. Popis cviku: Cvik má 2 kroky:
techniky
A. pochodovat na místě, zvedat kolena do výše pasu a přitom střídavě křížit ruce přes břicho tak, aby při zvednutí pravé nohy se levá ruka dotkla pravého kolena a naopak, při zvednutí levé nohy se pravá ruka dotkla levého kolena (viz. obr. 1) a pokračovat
B. pochodovat na místě a zvedat střídavě současně nahoru levou nohu a levou ruku a současně nahoru pravou nohu a pravou ruku
Celý cvik se skládá z pěti sérií po dvanácti opakováních: 12krát cvik A, 12krát cvik B,12krát cvik A, 12krát cvik B,12krát cvik A. Při celém pochodování se stále dívat na nakreslené X (asi 10 cm velké).
Držení hlavy
Použití: Odstranění trémy, nervozity, strachu, zlepšení myšlení, soustředěnosti. Popis cviku: jednu ruku položit na čelo, druhou do týlu, pravidelně zhluboka dýchat do té doby, než pocítíme uvolnění (1-2 minuty).

Kineziologie - literatura

linka
Na této stránce představujeme literaturu, která nás zaujala a kterou Vám doporučujeme k přečtení. Knihy jsou rozděleny do tří kategorií:

Knihy o kineziologii

linka kniha
Kim da Silva, Do-Ri Rydl: Kineziologie, nová metoda získávání energie. Olomouc, Fontána 1998.
Kniha má podtitul Kineziologická cvičení pro celou rodinu, a tento název úspěšně naplňuje. Obsahuje přes 30 podrobně popsaných a zobrazených technik, určených pro lepší dýchání, opisování z tabule, podporu učebních schopností, umění jednat, uklidnění, jemné pohyby rukou, psaní, jasné myšlení, práci u monitoru, tlak v hlavě, aktivaci energie, osvěžení, umění volně hovořit, imunitní systém, soustředění, běh, čtení, migrénu, odvahu, počítání, odbourání emočního stresu, hyperaktivitu, páteř, citlivost na počasí ad.
kniha
Kim da Silva, Do-Ri Rydl: Základní kniha kineziologie. Olomouc, Fontána 1999.
Tuto knihu doporučujeme každému, kdo se chce o kineziologii něco dozvědět. Představuje srozumitelné a výstižné vysvětlení toho co je kineziologie, jak se používá, komu a k čemu je určena.
Carol Ann Hontz: Vnitřní poklady - Inner treasures. Praha 1997
Brožura obsahem blízká "Kineziologickým cvičením pro celou rodinu", je ale stručnější a psaná dvojjazyčně - česky a anglicky.

Knihy pro duchovní vývoj

linka
Elizabeth Jenkins: Zasvěcení. Práh 1998, Praha.
Nečekané, neuvěřitelné a přitom (asi) pravdivé zážitky americké psycholožky, která prochází celým systémem zasvěcení inckého náboženství. Zejména první polovina knihy otřese materialistickým přesvědčením. Ve druhé polovině knihy naleznete mezi řádky a občas i na nich praktické rady a doporučenípro čerpání síly a energie a pro Váš duchovní růst.

Knihy pro rodiče při výchově dětí

linka
Gerlinde Ortner: Pohádky radí školákům. Knižní klub 1999.
Výborná kniha pohádek s konkrétními návody ke společnému řešení problémů. Tato kniha pomůže Vašim dětem překonávat jejich obavy a nejistoty, odhalovat konflikty a problémy a řešit je. Například Lenka může pomocí kuličky ze slz vidět svoji meminku, i když maminka odcestuje velmi daleko a odloučení ji už tolik netrápí. Je tu ostýchavý Filip, který se díky radám malého kominíčka naučí překonávat strach a bavit se s ostatními dětmi. Bílý duch Hů pozná, že ho ostatní mají rádi i přesto, že neumí dobře strašit. Pohádky pomocí komentářů také instruují rodiče, jak správně reagovat na problémové chování dětí a jak jim lépe porozumět.
Else Mullerová: Příběhy z měsíční houpačky. Praha, Portál 1998.
Krátké, milé pohádky, ve kterých je zapracován autogenní trénink pro děti od 4 let, který pomáhá lepšímu usnutí a kvalitnějšímu spánku, odstraňuje stres, kterým dítě prošlo v průběhu dne, vrací dítěti sebedůvěru, podporuje imunitní systém a uklidňuje nervovou soustavu.